• تعیین عمر روغن های دیزل و زمان تعویض روغن موتور
 • پیشیری از تعویض روغن نابهنگام ( زودتر یا دیرتر )
 • اندازه گیری مواد افزودنی روغنها
 • کارکرد ساده
 • اتوماتیک
 • تأمین موادمصرفی

TBN : يكي از مشكلاتي كه عمر موتورهاي ديزل را كوتاه و زمان بهره برداري از آنها را محدود مي نمايد، وجود اسيدهاست. اسيدها عمدتا از واكنش تركيبات گوگردي موجود در سوخت هاي ديزل بوجود مي آيند. با بالا رفتن ساعت كار روغن ، يا با افزایش مقدار تماس گازهاي حاصل از احتراق با روغن موتور ( كمپرس رد كردن ) و شرايطي كه معمولا براي كليه واكنش هاي شيميايي كمك كننده هستند؛  مانند گرما و كاتاليست ها، اسيد هاي بوجود آمده بيشتر و فعالتر مي شوند و به نقاط  ضعيف تر فلزي مانند ياتاقان ها و پيستون ها صدمه مي زنند .

براي مقابله با خاصيت اسيدي روغن ، مقداري مواد قليايي ( بازي ) به روغن اضافه مي شود تا با خنثي كردن اسيدها ، عمر روغن را بالا ببرند . علاوه بر مواد قليايي كه براي مبارزه با اسيدهاي توليد شده در موتور به روغن افزوده مي شوند ، مجموعه مواد ديگري نيز براي بهبود و بدست آوردن توانايي هاي ديگري به روغن اضافه مي شوند كه تقريبا از همان خانواده افزودني هاي ضد اسيد هستند. از اين رو اندازه گيري خاصيت ضد اسيدي روغن، بصورت جداگانه و خالص مشكل است . به همين دليل مجموعه خاصيت بازي روغن را اندازه گيري كرده به آن  Total  Base  Number  يا به اختصار  ( TBN ) مي گويند . عددي كه بعنوان TBN  روغن شناخته مي شود ، برابر خاصيت قليايي معادل و برابر خاصيت قليايي ميلي گرم (K(OH بر گرم است .

چرا اندازه گيري TBN در كارگاه ؟

هر دستگاه موتور ديزلي، مشخصات مخصوص به خود را دارد . بهترين راه ، اندازه گيري TBN  باقيمانده در هر موتور و مشخص كردن زمان تعويض روغن براي هر دستگاه است . بدون امكان اندازه گيري مكرر TBN در كارگاه ، دستيابي به اين هدف آسان نيست. علاوه بر اين، اندازه گيري TBN در كارگاه براي هر بشكه روغن موتور ديزلي نو راه مناسبي براي بدست آوردن درصدي از اطمينان براي سالم بودن روغن است، زيرا مواد افزودني روغن ها گران بوده و ميزان آنها در روغن نو، معيار مناسبي براي ارزيابي روغن است.

مزاياي TBNDC چيست ؟

 1. نياز به تخصص فني بيش از آنچه در آزمايشگاه هاي كارگاهي روغن داريم، نيست.
 2. نياز به شستشو، تيتراسيون و شيشه آلات كه همواره مانعي براي اندازه گيري در كارگاه هستند، ندارد.
 3. به آساني كاليبره و كنترل كاليبره مي شود.
 4. هزينه جاري ناچيزي دارد و مي توان بدون نگراني از هزينه، آزمايشات را انجام داد.
 5. داراي قابليت هاي ويژه الكترونيكي و تمام اتوماتيك مي باشد. نيازي به سنسورهاي گران قيمت و مصرفي PH يا تشخيص تغيير رنگ معرف در محيط سياه رنگ روغن هاي سوخته ندارد.
 6. داراي گارانتي نيكوداشت بوده و مواد مصرفي، يدكي و خدمات پس از فروش قابل دسترس مي باشد.
keyboard_arrow_up