نوشته زیر ترجمه ای است از مقاله ای به قلم جیم فیچ در آخرین نسخه مجله روانکاری ماشین آلات :
Machinery lubrication magazine  6/2022
The Seven Levels to Lubrication Excellence
Jim Fitch, Noria Corporation
مقدمه مترجم :
  • برای آشنایی بهتر با مفاهیم تخصصی، مانند ORS به اینترنت و سایت نوریا مراجعه بفرمایید.
  • شاید مراحل آخری و پیشرفته زیاد مفهوم و آشنا نباشند. باید توجه داشت که این مقاله اثر جیم فیچ و در آخرین شماره از بالاترین مراجع صنعت آمده است. با اینحال شامل مراحل اولیه (که بیشتر آشنا هستند) و مراحل بسیار پیشرفته (که در سازمان های رده اول جهان مطرح هستند) می‌باشد. حتما هر کس و در هر مرحله چیزی برای یاد گرفتن و هدفی برای انتخاب پیدا خواهد نمود.
  • تصمیم به ترجمه پس از خواندن سطور اولیه مقاله گرفته شد. در میانه ترجمه دیدن جایگاه برتر آزمایشگاه کارگاهی درمرحله پنجم از زمینه چهارم، امیدوار کننده و غرور آفرین بود. همینطور تکنولوژی سنسور های آنلاین و انتقال وایرلس دیتا که زمینه کاری امروز ماست.

هفت مرحله در راه رسیدن به بهترین روانکاری

رم یک روزه ساخته نشد. دگرگونی های ساختاری زمان میبرند. حتما شنیده اید که : قدم اول، نیمی از راه است.
اما در راه رسیدن به بهترین سطح کاری چه مراحلی دیده می شوند؟ چگونه با ساده ترین کلمات این مراحل را تعریف کنیم؟
در این مقاله به این موضوع میپردازیم.
هفت پله این راه بترتیب آورده شده اند. برخی سازمانها شاید بخواهند چند پله یکی کنند. دیگران ممکن است در پی چند پیروزی کوچک پیش از رفتن به مراحل بالاتر باشند. همیشه خطر زمین خوردن در سرعت زیاد وجود دارد. پیروزی با حرکت آهسته و پیوسته است. حرکت سریع شاید زمانی سودمند باشد که از مشاوره و سرپرستی کسانی که در گذشته این مسیر را به آرامی و قدم به قدم طی کرده اند بهره مند باشید.

آشنایی با هفت مرحله

  تعریف هر یک از هفت مرحله در یک کلمه آمده است. تشریح کاملتر در جدول زیر آمده است. شما از روی این جدول و مقایسه آن با وضع کارگاه و سازمان خودتان، برآوردی از جایگاه کنونی خود خواهید داشت. البته چنانچه یک ناظر و بازرس بی‌طرف این براورد را انجام دهد، بهتر است.
1- تلاش برای بقا
2- آگاهی
3- پیشروی سینه خیز
4- قدم زنان
5- دوان دوان
6- بهینه سازی
7- تداوم
برای پیش راندن سازمان در این هفت مرحله، باید روی مرزتغییرات و دگرگونی‌ها توجه ویژه داشت. در هر مرحله خطوط و سنگربندی‌هایی برای تثبیت بیشتر موقعیت در آن مرحله و آمادگی برای مرحله بعدی در نظر گرفت. نویسنده این سنگربندی و خطوط را به چهار گروه عملیاتی تقسیم کرده است.
انسانها و فرهنگ
روغنها و روانکاری
آماده بکاری ماشینها
استانداردها و پایش وضعیت
                                                               
در هر موسسه ای ،هریک از این بخش و زمینه‌ها میتوانند در جایگاه های مختلفی باشند . مثلا مرحله 3 در زمینه انسانی و فرهنگ، مرحله 2 در ماشین آلات. یکی از این زمینه‌ها می‌تواند از سه زمینه دیگر جلوتر باشد. به همین نحو، می‌توان پیشرفت و تغییر در بیش از یک مرحله را برای هریک از زمینه ها تصور کرد.
                                                                 
یک دید کلی
همانگونه که در شکل بالا میبینیم، دریک سازمان فرضی، در زمینه انسان‌ها و فرهنگ سازمان در مرحله یک تا سه است. بر عکس در زمینه چهارم، یعنی استاندارد ها و پایش وضعییت، سازمان در مرحله ششم تا هفتم است. در زمینه روغن‌ها و روانکاری، مرحله دو تا چهار را شاهد هستیم ولی در زمینه ماشین‌ها و آماده‌بکاری عقب افتادگی مشهودتر است. با معدل‌گیری از این مراحل به متوسط جایگاه سازمانی می‌رسیم.
همگام با ICML 55.1
در استاندارد icml55.1 این  دوازده موضوع اولیه به چهار فعالیت ارجاع داده میشوند. هر سازمانی که با این استاندارد مطابقت دارد باید حداقل در رده پنجم باشد. امسال استاندارد ICML 55.2  تهیه و منتشر خواهد شد که نشان خواهد دادچگونه باید به ملزومات 55.1  دست یافت.
keyboard_arrow_up