Drew  D. Troyer

Practicing Oil analysis Magazine

آیا آزمایشات روغن کارگاهی برای سازمانها مفید است؟

یکی از فعالترین مباحث مورد بحث در کنفرانس سال گذشته آنالیزروغن نوریا و نمایشگاه آن مربوط به آنالیزروغن کارگاهی بود. با توجه به اوج گیری توجه به آزمایشات روغن، این موضوع عجیب نیست. در اغلب مشاوره‌های کاری، در مورد مفید بودن آزمایشگاه‌های روغن کارگاهی از من سئوال می‌شود.  دیدگاه من در مورد آزمایشگاه‌های روغن کارگاهی به تدریج به مراحل بالاتری ارتقاء پیدا کرده‌اند. متوجه شده‌ام که تکنسین‌های خوب و روش‌های مناسب به تنهایی نمی‌توانند یک نتیجه خوب را تضمین کنند. چاشنی مهم موفقیت، شور و علاقه است. با اشتیاق و علاقه، یک برنامه فنی و هدفمند می‌تواند موفق باشد و بدون آن، یک پروژه عظیم فنی به یک موفقیت معمولی و یا حتی شکست خواهد انجامید.

در هر برنامه آنالیزروغن موفق که من دیده‌ام یک تکنسین علاقمند و پرشور حاضر بوده و تقریباً بدون استثنا، همیشه انجام مقداری از آنالیز روغن کارگاهی بخشی از کار بوده است.

آیا آزمایشات روغن کارگاهی می‌توانند زمینه ساز شور و اشتیاق لازم برای موفقیت  برنامه CM  باشند؟

در اوایل دهه 1990 مقاله ای درباره همسویی آنالیزروغن در کارگاه با برنامه کلی آنالیزروغن چاپ کردم. در این مقاله به مزایای واضح آنالیزروغن در کارگاه اشاره کرده‌ام:

  • سرعت و جوابهای بدون اتلاف وقت.
  • توانایی بررسی نتایج خیلی بالا و خیلی پایین.
  • کنترل کالیبراسیون و صحت.
  • غربالگری نمونه‌ها قبل از ارسال آنها به آزمایشگاه خارج از سازمان.

و در یک بحث فنی چگونگی تکامل یک برنامه آنالیزروغن با همکاری آزمایشگاه کارگاهی و آزمایشگاه خارجی را نشان دادم. امروز هنوز هم معتقد به آنچه قبلاً گفته‌ام هستم، اگرچه تجربه نکته بسیار مهمتری را در مورد آزمایشگاههای روغن کارگاهی و مزایای آنها بر من معلوم کرده است.

تأثیر مثبت آزمایشگاه روغن کارگاهی بر مجموعه سازمان و بخش ماشین آلات:

در سیستم سنتی استفاده از آنالیز روغن، نمونه‌ها اغلب بدون توجه به کیفیت به کار گرفته شده، به آزمایشگاه فرستاده می‌شوند جواب‌های آزمایشگاه با پست، فاکس یا اینترنت برای تکنسین CM  فرستاده می‌شوند. تکنسین CM  نیز اغلب بدون درک عمیق از مفهوم اطلاعات، به خلاصه گزارش که معمولاً توصیه به تعویض روغن یا ارسال نمونه‌های بعدی است، اکتفا می‌کند. بعد هم این گزارش بایگانی می‌شود و معمولاً هرگز به سراغ آن نمی‌روند. در این مدل از برنامه‌های آنالیزروغن، متأسفانه حجم عظیمی از اطلاعات از بین رفته و فراموش می‌شوند.

یک برنامه پیشرفته و مدرن CM، بسیار متفاوت است. تکنسین‌های آشنا به موضوع آنالیزروغن با نمونه‌گیری دقیق و موشکافانه، درست و و اقعی بودن نمونه‌ها را تضمین می‌کنند، اطلاعات به دست آمده از آزمایشات عمیقاً درک شده و به اقدامات و تعمیرات هدف‌دار تبدیل می شوند. تکنسین آزمایشگاه روغن می‌داند که آزمایشگاه روغن فقط مشخصات روغن را نمی‌دهد بلکه در مورد سلامت دستگاه و واکنش آن به محیط اطراف نیز اسرار زیادی را فاش می‌کند. دانش کافی در مورد آنالیزروغن و روش‌های آن، همراه با اطلاعات دیگری که از روش‌هایی همچون لرزه‌نگاری و عکسبرداری حرارتی (در کارخانجات) به دست می‌آیند تصویر روشنی از وضع سلامت دستگاه‌ها، قابل اعتماد و در دسترس بودن آنها و حتی برنامه‌های آینده و تصمیمات بعدی به دست می‌دهد. سوابق و روند حرکت با درک اطلاعات، بهتر ردیابی می‌شوند.

 

چگونه در یک سازمان، آنالیز روغن سنتی به آنالیز پیشرفته تبدیل می شود؟

1-آموزش یکی از جنبه‌های مهم موفقیت است. همچنانکه  مهارت، لیاقت، دلگرمی و گواهینامه‌ها.

2- حمایت مدیریتی از عوامل مهم موفقیت است که بدون آن هیچ برنامه (مثبتی) اوج نخواهد گرفت.

3- نهادینه کردن آنالیزروغن از بهترین گزینه‌ها است تا این برنامه به صورت یک بخش همیشگی از سازمان ماشین‌آلات، ادامه موفقیت را تضمین کند. این کار یک بخش مهم از هر پروژه موفق است.

در این میان آنالیزروغن در کارگاه نیز یک نقش حیاتی که توضیح آن گاهی اوقات کمی مشکل است، ایفا می‌کند و آن ایجاد و شکل دهی به یک شور و علاقه در تشکیلات است. این اشتیاق و شور ناشی از حس مالکیت و دخالت در کار است و باعث می شود اشخاص هر روز بیشتر با کار درگیر شوند.

هرتزبرگ محقق معروف می گوید: پاداش‌ها دو گروه هستند، گروهی که نارضایتی را کم می‌کنند و گروهی که رضایت می‌آورند. وقتی نارضایتی‌ها حذف می‌شوند، لزوماً رضایت به دست نمی‌آید. پول مثال خوبی از حذف کننده نارضایتی‌هاست. از سوی  دیگر، راضی کننده‌ها بخش ملموس و مهمی از کار هستند که به اشخاص حس مشارکت و تعیین‌کنندگی و اهمیت می‌بخشند و واقعاً به رضایت از کار می‌انجامند. وقتی کسی از کاری که انجام می‌دهد واقعاً راضی است، زمینه مساعدی برای پرورش اشتیاق و شوق کاری فراهم شده است که می‌تواند مهمترین چاشنی موفقیت باشد.

آنالیزروغن در کارگاه نوعی حس مالکیت به وجود می‌آورد که رضایت کاری را بالا می‌برد و شور و شوق می‌آفریند. چند دلیل برای چگونگی کار:

1- روی‌آوری به مشارکت بیشتر در امور:

آنالیزورهای روغن معمولاً تنها هستند. در کارگاه‌های کمی بیش از یک نفر در این موقعیت کار می‌کنند. به خاطر طبیعت کار، افراد کمی با آنالیزروغن همکاری می‌کنند و تعداد کمتری درک درستی از موضوع دارند. گاهی اثربخشی و اهمیت کار آنالیزروغن به دلیل بی خبری رده‌های پایین‌تر و بالاتر زیر سئوال می‌رود.  به ندرت پیش می‌آید که آنالیزور همچون یک معلم بتواند توضیح دهد که چگونه تفسیر چند برگه گزارش با اطلاعات پیچیده می‌تواند برای سازمان‌ها این همه ارزش و اهمیت داشته باشد. با آزمایشگاه روغن کارگاهی وضع متفاوت است. کار قابل لمس و تعامل است. توجه کارکنان به وسایل و ابزار جدیدی که همکارشان با آنها کار می‌کند جلب می‌شود. ماهیت فیزیکی و عینی آزمایشات و آزمایشگاه، توضیح و تشریح آن را ساده می‌کند. هرچه همکاران بیشتر بدانند، کاربر آزمایشگاه کمتر احساس انزوا و تک افتادگی خواهد کرد. دانایی و اطلاعات باعث اطمینان به آزمایشگاه می‌شود.

2- سرایت اطلاعات:

قبلاً اشاره شد که اشخاص در مورد ابزارها و چیزهای تازه کنجکاو هستند و وقتی سئوال می‌کنند از آزمایشگاه جواب و اطلاعات می‌گیرند. آنها به صورتی اتفاقی متوجه اهمیت ریختن روغن درست در محل درست و خسارت آلودگی‌ها به دستگاهها می‌شوند و همچنین اطلاعاتی در مورد فرسایش و وضعیت سلامتی دستگاهها بدست می‌آورند. رابطه روغن کاری صحیح و عمر و کارآمدی دستگاهها را می‌آموزند و اغلب برای اولین بار متوجه می‌شوند کسی مراقب است و نگاه می‌کند. همه اینها باعث می‌شود عملکرد کارکنان بخش سرویس کاری و نگهداری تغییر و روشهای غلط با روشهای بهتری جایگزین شوند. جلب توجه به آزمایشگاه روغن باعث نشر اطلاعات و آگاهی شده و باعث تغییرات مثبت می شود.

 3- عینی بودن:

گزارشاتی که از آزمایشگاه‌های خارج به کارگاه ارسال می‌شوند زیاد ملموس نیستند. به همین دلیل مدت‌های طولانی است که استفاده کاملی از آنها نمی‌شود. آزمایشگاه کارگاهی عینی و ملموس است و باعث می شود کار واقعی به نظر بیاید. به همین دلیل نحوه برخورد با اطلاعات آزمایشگاه‌های خارج از سازمان هم تغییر می‌کند.  چون انجام آزمایشات روغن و نتایج آنها در کارگاه واقعی و قابل لمس است، نتایج آزمایشگاه‌های خارجی نیز بیشتر جدی گرفته شده و بهتر استفاده می‌شود و بهره بیشتری به سازمان می‌رساند. در واقع، سازمانهایی که آزمایشگاه روغن کارگاهی دارند آزمایشگاه تخصصی بهتری را برای خود انتخاب می‌کنند چون به اهمیت بررسی‌های دوره‌ای و بررسی‌های میکروسکوپی و کنترل‌های موردی آگاهند.

4- شناخته شدن قدر و قیمت:

کارهای مربوط به روغن و روغن کاری هرگز اهمیت و شخصیت لازم را در بیشتر کارگاهها، معادن و کارخانجات تجربه نکرده‌اند. وقتی مدیر برای خرید و نیرو برای آزمایشگاه روغن سرمایه گذاری می‌کند، پیامی مبنی بر این که کارهای سرویس و نگهداری با ارزش و مهم هستند به کارکنان این قسمت فرستاده است. این یک نیاز پایه ای برای ایجاد شور و اشتیاق در کار و رسیدن به موفقیت است.

راههای زیادی برای تجهیز یک کارگاه به آزمایشگاه روغن وجود دارد. نوریا یک راهنمای آزمایشهای کارگاهی که توسط Jim Fitch  نوشته شده است تهیه کرده که در آن راه‌های ارزان و ساده و همچنین روش‌های پیچیده و گران توضیح داده شده‌اند. صرفنظر از این که یک آزمایش ساده یا تجهیزات گران قیمت را در نظر دارید، از آزمایشات روغن کارگاهی استفاده کنید و پیشرفت سازمان خود را به چشم ببینید.

 

دانلود مقاله آيا آزمايشات روغن کارگاهي براي سازمانها مفيد است

keyboard_arrow_up